หลักการและเหตุผล


เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหา ที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชานุเคราะห์ แก่โครงการต่างๆ ตลอดมา ซึ่งปรากฏ เด่นชัดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการพัฒนาประเทศ อย่างต่อเนื่องยาวนานในทุกด้าน ทรงเป็นพระมิ่งขวัญสถิตกลางใจ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ปตท. ได้อาสาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ทั่วภูมิภาคของประเทศ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสามารถบรรลุถึงเป้าหมายเป็นอย่างดี แต่เมื่อมาทบทวนดูก็พบว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ตัว มากแต่ยังไม่ได้ลงมือทำ นั่นก็คือ การสร้างป่าให้กับคนกรุงเทพ จึงได้เริ่มสร้างสรรค์พื้นที่ของ ปตท. กว่า 12 ไร่ บนถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ พัฒนาเพื่อให้เป็นป่าธรรมชาติ ที่มีแนวคิดแตกต่างจากสวนสาธารณะอย่างสิ้นเชิง และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วัตถุประสงค์


มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยจากทุกภาคส่วนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยร่วมกันปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ

เป้าหมาย


เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกียรติคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ประชาชน ทั่วไปได้รับรู้ และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คณะกรรมการ


พื้นฐานการเล่นดนตรี


ตารางกิจกรรม "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน" ปีที่ 6


วัน / เดือน / ปี

 • 26 พ.ค. 2559
 • 25 - 26 มิ.ย. 2559
 • 9 - 10 ก.ค. 2559
 • 16 - 17 ก.ค. 2559
 • 21 - 22 ก.ค. 2559
 • 23 - 24 ก.ค. 2559
 • 25 ก.ค. - 5 ส.ค. 2559
 • 20 - 21 ส.ค. 2559

กิจกรรม

 • แถลงข่าวโครงการฯ
 • แข่งขันรอบคัดเลือก ภาคอีสาน
 • แข่งขันรอบคัดเลือก ภาคเหนือ
 • แข่งขันรอบคัดเลือก ภาคใต้
 • แข่งขันรอบคัดเลือก ภาคกลาง
 • แข่งขันรอบคัดเลือก กรุงเทพฯ
 • Work Shop
 • แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

สถานที่ / สาขา

 • ห้อง 221 บก.ทบ.
 • เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
 • เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
 • เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
 • เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
 • เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่และจำนวนวันการประกวด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อเรา


บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด 1213/466 ลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0-2559- 0098